การจัดสวนสไตล์ไทย

การจัดสวนสไตล์ไทยนั้นส่วนมากจะแต่งสวนแบบสวนไม้ผลพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมีทั้งไม้ดอกและไม้ผลเพราะจะได้ทั้งความสวยงามและประโยชน์จากผลของต้นนั้นๆ เนื่องจากส่วนมากมีอาชีพเกษตรสวนไร่นาจึงทำให้ต้นไม้ที่นำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่วนที่ใช้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมถาวร มักจะเป็นสวนไม้ดัด และไม้กระถางเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการตกแต่งสวนแบบดั้งเดิมนั้นจะพบได้เพียงในวังและบ้านของข้าราชการเพราะสมัยก่อนคนสามัญชนจะเอาที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรหมดเหลือที่อยู่ไว้พอนอนหลับพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่มีบุญ  จากหลักฐานในการสันนิษฐานว่า ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯได้มีการนำเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมยุโรปมาประยุกต์ใช้มากกว่ารัชสมัยอื่นที่ผ่านมา เช่น รูปทรงซุ้มประตู ซุ้มทางเดิน ผังอาคาร ในพระราชวัง ตลอดจนการล้อมรอบพระราชฐานด้วยสวน มีสวนที่สำคัญอยู่ในพระราชอุทยานบริเวณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ ซึ่งจากบันทึกของนิโคลา แชส์แวร์ บาทหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาในราชสำนักในสมัยนั้น ระบุไว้ว่า พระอุทยานในพระราชนิเวศน์ที่เมืองลพบุรีแห่งนี้ มีการทำภูเขาจำลอง มีไม้พันธุ์ไม้เขียวชอุ่ม ไม้ดอกหอม และมีน้ำพุ ให้ความชุ่มชื่น กับบริเวณ เหตุที่สามารถ ทำน้ำพุในพระอุทยานในสมัยนี้ได้ ก็ด้วยบาทหลวง และนายช่างชาวฝรั่งเศส และอิตาเลียนคงจะมีทักษะและเห็น ตัวอย่างมาจากยุโรป โดยเฉพาะที่วิลล่า เดสเต้ ที่เมืองทิโวลี่ในอิตาลี และจากพระราชวังแวร์ซาย ในฝรั่งเศส ประกอบกับ แรงดันของน้ำประปา ที่ส่งเข้ามายังตัวเมืองลพบุรีก็มีมากพอที่จะทำน้ำพุได้ด้วย พระราชอุทยาน