การแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในบ้าน

การสร้างบ้านนอกจากการทำภายนอกให้สวยงามถูกใจผู้พบเห็นแล้วก็ควรจะสร้างเพื่อความสุขตามอัตภาพของผู้อยู่อาศัย และความเป็นมนุษย์คือการได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้สัมผัสธรรมชาติ และได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ในการออกแบบบ้านสิ่งที่สำคัญในการนำมาพิจารณา ก็มีอยู่หลายประการ การจัดพื้นที่เป็นสัดส่วน การจัดพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนสามารถลดปัญหาขัดแย้งภายในบ้านได้เช่น การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ การทำการบ้าน การนอน การทานอาหาร การทำครัว การสังสรรค์ หรือประหยัดพลังงานเมื่อใช้เครื่องปรับอากาศ หรือป้องกันเสียง และกลิ่นรบกวน หรือป้องกันยุง แสงธรรมชาติ การจัดให้ทุกพื้นที่ได้รับแสงธรรมชาติ ช่วยสร้างให้เกิดบรรยากาศที่น่า แสงธรรมชาติควรจะมาจาก ส่วนบนของห้อง จะทำให้การกระจายแสงดี และแสงไม่จ้า ดังนั้น สีของเพดานจึงควรจะเป็นสีออกสว่าง ส่วนสีผนัง หากใช้สีสว่างเกินไปจะจ้า จึงควรคล้ำลงบ้าง การระบายอากาศ ห้องที่ควรจะใช้หลักการระบายอากาศตามธรรมชาติ ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องทานอาหาร ห้องพักผ่อน เป็นต้น  การปรับอากาศ ห้องนอนซึ่งเป็นห้องที่คนใช้เวลาอยู่มากที่สุด ใช้เครื่องปรับอากาศกันเป็นส่วนใหญ่ ห้องนอนจึงต้องออกแบบให้มีสภาพของห้องเย็น คือมีฉนวนป้องกันความร้อนอย่างดี จึงจะใช้เครื่องปรับอากาศเล็กนิดเดียว แล้วจะได้ไม่เปลืองไฟ ตำแหน่งของเครื่องระบายความร้อน ต้องไม่รบกวน และไม่นำความร้อนกลับเข้ามา การป้องกันเสียง เสียงรบกวนมักจะมาจาก เสียงรบกวนจากข้างบ้าน จากถนน กิจกรรมในบ้าน เครื่องระบายความร้อน ห้องน้ำ ดังนั้น จึงควรป้องกันเสียงจากที่ต่างๆนี้ เช่น การใช้หน้าต่าง ที่ไม่เปิดรับเสียงรบกวนจากภายนอกโดยตรง  การจัดแบ่งพื้นที่การใช้งานให้เป็นสัดส่วน

การจัดสวนสไตล์ไทย

การจัดสวนสไตล์ไทยนั้นส่วนมากจะแต่งสวนแบบสวนไม้ผลพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกมีทั้งไม้ดอกและไม้ผลเพราะจะได้ทั้งความสวยงามและประโยชน์จากผลของต้นนั้นๆ เนื่องจากส่วนมากมีอาชีพเกษตรสวนไร่นาจึงทำให้ต้นไม้ที่นำมาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ ส่วนที่ใช้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมถาวร มักจะเป็นสวนไม้ดัด และไม้กระถางเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการตกแต่งสวนแบบดั้งเดิมนั้นจะพบได้เพียงในวังและบ้านของข้าราชการเพราะสมัยก่อนคนสามัญชนจะเอาที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรหมดเหลือที่อยู่ไว้พอนอนหลับพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่มีบุญ  จากหลักฐานในการสันนิษฐานว่า ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ฯได้มีการนำเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมยุโรปมาประยุกต์ใช้มากกว่ารัชสมัยอื่นที่ผ่านมา เช่น รูปทรงซุ้มประตู ซุ้มทางเดิน ผังอาคาร ในพระราชวัง ตลอดจนการล้อมรอบพระราชฐานด้วยสวน มีสวนที่สำคัญอยู่ในพระราชอุทยานบริเวณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศ ซึ่งจากบันทึกของนิโคลา แชส์แวร์ บาทหลวงฝรั่งเศสที่เข้ามาในราชสำนักในสมัยนั้น ระบุไว้ว่า พระอุทยานในพระราชนิเวศน์ที่เมืองลพบุรีแห่งนี้ มีการทำภูเขาจำลอง มีไม้พันธุ์ไม้เขียวชอุ่ม ไม้ดอกหอม และมีน้ำพุ ให้ความชุ่มชื่น กับบริเวณ เหตุที่สามารถ ทำน้ำพุในพระอุทยานในสมัยนี้ได้ ก็ด้วยบาทหลวง และนายช่างชาวฝรั่งเศส และอิตาเลียนคงจะมีทักษะและเห็น ตัวอย่างมาจากยุโรป โดยเฉพาะที่วิลล่า เดสเต้ ที่เมืองทิโวลี่ในอิตาลี และจากพระราชวังแวร์ซาย ในฝรั่งเศส ประกอบกับ แรงดันของน้ำประปา ที่ส่งเข้ามายังตัวเมืองลพบุรีก็มีมากพอที่จะทำน้ำพุได้ด้วย พระราชอุทยาน

การจัดฮวงจุ้ยบ้าน

ฮวงจุ้ย เป็นความเชื่อศาสตร์ในของพลังของธรรมชาติ คำว่า ฮวง นั้น มีความหมายตรงตัวกับคำว่า ลม หมายถึงอากาศที่ล้อมรอบตัวเราอยู่ หรืออากาศที่เราหายใจนั้นเองเป็นตัวกลางของการดำรงชีวิต ส่วนคำว่า จุ้ย นั้น ให้ความหมายแปลว่า น้ำ ซึ่งเป็นสิ่งที่เลี้ยงชีวิตทำให้ทุกชีวิตมีความสดชื่น เย็นสบาย  มีชีวิตชีวา ความกระชุ่มกระชวย เหมือนเราเห็นหน้าใครสักคนที่ดูแจ่มใสกระปรี้กระเปร่า แล้วเราก็พลอยแจ่มใสไปด้วย น้ำ เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงชีวิตไม่ว่าในส่วนของร่างกายก็มีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ แม้ในส่วนของการบริโภคเอง น้ำก็เป็นปัจจัยอันสำคัญอันจะขาดเสียมิได้ และแน่นอน ต้องเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนด้วย ฮวงจุ้ย ถือกำเนิดมาจากคัมภีร์ อี้จิง ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาสมดุลย์ของธรรมชาติเอาไว้ และถือว่าความสมดุลย์จะเกิดขึ้นได้ ต้องมีของสองสิ่งมาอยู่ร่วมกัน ในลักษณะตรงกันข้าม ชีวิตหรือโลกจึงจะดำรงอยู่ได้ และเมื่อมี สองสิ่ง มาอยู่ร่วมกันแล้ว ชีวิตจึงจะก่อเกิดได้ คัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากคำว่า อี้จิง โดยใช้สัญลักษณ์ของความสมดุล นั่นคือ ปลาดำและปลาขาว เป็นตัวแทน เช่น มีมืดก็ต้องมีสว่าง มีดำก็ต้องมีขาว มีชายก็ต้องมีหญิง มีพระอาทิตย์ก็ต้องมีพระจันทร์ มีร้อนก็ต้องมีเย็น เป็นการอาศัยสิ่งที่ตรงกันข้ามมาร่วมอยู่ด้วยกัน เพื่อรักษาสมดุลซึ่งกันและกันเอาไว้  เรื่องของฮวงจุ้ยที่เรานำมาใช้กันในยุคปัจจุบันก็คือ การดึงเอาพลังที่ดีของธรรมชาติมาใช้ ไม่ใช่เพียงเรื่องของลมกับน้ำที่เรากล่าวมาข้างต้นเท่านั้น เรายังนำมาใช้กับการเสาะแสวงชัยภูมิ หรือพื้นที่ที่จะเหมาะแก่การปลูกบ้านอยู่อาศัย อันเป็นปัจจัยแรกที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างครอบครัว หรือแหล่งพักพิงที่สามารถให้ความอบอุ่นและร่มเย็นเป็นสุขให้กับทุกชีวิตที่อยู่ชายคาเดียวกันด้วย

แก้ปัญหาน้ำขัง

ปัญหาของบ้านนั้นจะเจอบ่อยมากในช่วงหน้าฝนเพราะจะเป็นตัวทดสอบของบ้านเลยว่ามีความแข็งแรงแค่ไหนและมีตรงไหนที่มีจุดชำรุดเสียหายทำไม่ได้มาตรฐาน หรือปรับพื้นไม่ได้ระดับ ซึ่งอาจจะเกิดจากการประกอบแบบ การวางเหล็กเสริม หรือการผสมคอนกรีตเหลวเกินไป จนทำให้เกิดปัญหาน้ำขังตามมา หากเราไม่ต้องการให้น้ำขังส่งผลกระทบบานปลายกลายเป็นปัญหาน้ำรั่วซึม เราควรรีบจัดการกับปัญหาน้ำขังด้วยตัวเองโดยเร็วที่สุดในเบื้องต้นเราสามารถแก้ไขพื้นที่น้ำขังบนดาดฟ้าได้แบบไม่ต้องพึ่งพาช่างซ่อม เพียงแค่จัดเตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ สิ่ว น้ำยาประสาน ปูนปรับระดับ เกรียง กระสอบ และผ้าพลาสติก หลังจากนั้น รอวันที่ฝนตกและรอเวลาให้ฝนหยุดประมาณ 2 ชั่วโมง เราจึงขึ้นไปสำรวจแอ่งน้ำขังบนดาดฟ้า พร้อมนำปากกาเคมีเขียนทำร่องรอยให้ห่างจากขอบของแอ่งน้ำประมาณ 5 เซนติเมตร เพื่อกำหนดขอบเขตการซ่อมแซมเมื่อได้พื้นที่สำหรับซ่อมแซมที่ชัดเจนแล้ว เราจึงใช้สิ่วสกัดปูนในกรอบสี่เหลี่ยมที่ได้ทำร่องรอยแอ่งน้ำขังไว้ โดยสกัดให้ลึกประมาณ 1 เซนติเมตร ล้างปูนออกให้สะอาดและเติมน้ำขังในรอยทิ้งไว้ราว 1 ชั่วโมง เพื่อให้แห้งสนิท หรือใช้ผ้าซับน้ำที่เหลือออก ก่อนจะใช้น้ำยาประสานทาลงในบริเวณพื้นปูนที่ได้รับการสกัดออกหลังจากนั้น เราจึงเริ่มผสมปูนปรับระดับตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ข้างถุง ซึ่งปูนดังกล่าวได้รับการออกแบบสำหรับการปรับระดับพื้นโดยเฉพาะ ด้วยสารเคมีพิเศษเสริมประสิทธิภาพในเนื้อปูน โดยเรานำปูนที่ผสมเรียบร้อยแล้วเทลงในรอยที่สกัดไว้ให้เต็มและใช้เกรียงปาดปรับระดับให้เอียงเล็กน้อย เพื่อให้น้ำได้รับการระบายไปยังท่อระบายน้ำสุดท้ายให้นำกระสอบชุบน้ำคลุมปิดทับ และผ้าพลาสติกปิดทับอีกครั้ง ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงจึงนำกระสอบชุบน้ำและผ้าพลาสติกออก

แก้ปัญหาท่อตันจากเส้นผม

หลายคนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านจะเบื่อกับปัญหาท่อน้ำอุดตันส่วนใหญจะเกิดจากปัญหาเพราะเส้นผมไปอุดตันท่ออันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ท่อตัน โดยไม่ได้รับการย่อยสลาย พอนานวันเข้าจึงทำให้เกิดปัญหาใหญ่ ท่อตัน น้ำไหลลงท่อไม่สะดวก  อันเกิดจากเส้นผมเมื่อครั้นเราอาบน้ำ และใช่เพียงว่าจะเกิดจากเส้นผมยาวสลวยสวยเก๋จากคุณผู้หญิงอย่างเดียวเท่านั้น เหล่าหนุ่มๆ ที่ชอบสระผมทุกวัน เส้นผมที่หลุดร่วงเหล่านั้น พอนานไปอาจจะทำให้เกิดสภาพท่อตัน เนื่องจากไม่ย่อยสลาย เหตุนี้เองจึงทำให้มีผู้เกิดความคิดหัวใสผลิตแผ่นดักเส้นผมมหัศจรรย์ขึ้น โดยเจ้าแผ่นนี้เพียงนำไปแปะที่ท่อน้ำทิ้งแล้ว เส้นผมจะไม่หลุดรอดลงไปในท่อ ซึ่งเจ้าแผ่นดักเส้นผมมหัศจรรย์นี้จะทำจากยางทำให้ติดกับท่อน้ำทิ้งได้คงทน โดยปัจจุบันผู้คิดค้นมีการออกแบบลวดลายสีสันน่ารัก หลากหลายขนาดให้เลือกสรร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรเลือกที่พอดีกับท่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับเส้นผมไม่ให้ไหลลงท่อและอุดตันอีก

วิธีเพิ่มตะแกรงกรองเส้นผมบริเวณท่อระบายน้ำในห้องน้ำ เชื่อว่าหลายบ้านต่างเลือกเฟ้นหาวิธีนี้กันอยู่แล้ว โดยเฉพาะใครที่ซื้อบ้านใหม่ บรรดาโครงการต่างๆ จะติดตั้งตัวกรองเป็นแบบ 2 ชั้นอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นบ้านเก่าหน่อย แน่นอนว่าไม่มีตัวกรองเส้นผมนี้อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นหากไม่อยากท่อตัน และต้องเสียเวลาไปซื้อน้ำยาทะลวงท่อหรือโซดาไฟ แนะนำให้ติดตั้งตัวกรอง ซึ่งสามารถเลือกหาได้ทั่วไปตามร้านสะดวกซื้อต่างๆ ที่สำคัญราคาย่อมเยาว์ด้วย

การเลือกกันสาด

การเลือกมุมหรือสถานที่ติดตั้งกันสาดภายในบ้านเราควรรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งก่อนเราควรรู้และสังเกตทิศทางของแสงที่สาดส่องเข้ามาในบ้าน เพื่อเลือกลักษณะกันสาดที่สามารถใช้งานได้ให้สอดคล้องกับแสงแดด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ลักษณะที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่ คือ

กันสาดแนวดิ่ง ลักษณะของกันสาดจะสามารถบังแสงอาทิตย์ในช่วงเวลาเช้าและเย็นได้เป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถบังแดดได้ครอบคลุมทั้งวัน โดยเหมาะสำหรับแสงที่ส่องเข้ามาทางทิศตะวันออกและตะวันตก ซึ่งเราควรออกแบบให้กันสาดทำมุมอยู่ที่ประมาณ 30 องศากับระนาบผนัง

กันสาดแนวราบ ลักษณะของกันสาดแบ่งออกเป็นแบบมีเสาและไม่มีเสา ซึ่งแบบมีเสานิยมใช้โครงสร้างเหล็กที่สามารถติดตั้งได้ง่าย ส่วนแบบไม่มีเสามักใช้เหล็กค้ำจากตัวบ้าน พร้อมทำมุมประมาณ 45% เหมาะสำหรับแสงแดดที่เข้ามาทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ หากใช้ด้านทิศเหนือควรให้กันสาดมีระยะยื่นทำมุมอย่างน้อย 10 องศากับขอบล่างของหน้าต่าง ขณะที่ด้านทิศใต้ควรทำมุมอย่างน้อย 37 องศากับขอบล่าง เพื่อป้องกันแสงตกกระทบได้ตลอดวัน

กันสาดผสม ลักษณะของกันสาดที่ผสมผสานคุณสมบัติของกันสาดแนวดิ่งและแนวราบไว้ด้วยกัน โดยสามารถป้องกันแสงอาทิตย์สาดส่องได้ตลอดทั้งวัน

นอกจากนี้ เรายังเลือกรูปแบบกันสาดได้ เช่น กันสาดหน้าต่าง ซึ่งมีทั้งแบบสำเร็จรูปและงานออกแบบใหม่ โดยใช้โครงสร้างเหล็ก เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและไม่ให้มีน้ำหนักมากเกินไปในการติดบริเวณส่วนหน้าต่างของบ้าน หรือกันสาดระเบียงบ้าน ซึ่งติดบริเวณบ้านที่ต่อเติม โดยทำโครงสร้างขึ้นใหม่ให้เข้ากับระเบียงบ้านได้ รวมถึงกันสาดไม้ระแนง ซึ่งเป็นกันสาดที่สามารถใช้ได้ทุกส่วนในบ้าน เน้นความสวยงาม

การเลือกเครื่องปรับอากาศ

ในประเทศไทยเรามีอากาศร้อยยิ่งอีกไม่กี่เดือนก็จะถึหน้าร้อนแล้วบ้านไหนที่แอร์เสียหรือต้องการติดแอร์ภายในบ้านก่อนที่จะซื้อวันนี้ผมมีวิธีเลือกซื้อเครื่องปรับอากศง่ายๆเพื่อช่วยในการตัดสินใจของหลายๆท่าน ก่อนจะเข้าสู่หลักการติดตั้งที่ถูกต้องเหมาะสม เราควรเริ่มตั้งแต่พิจารณาเลือกเครื่องปรับอากาศที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นหลัก และเน้นประสิทธิภาพค่า EER หรือ SEER ที่มีตัวเลขสูง ซึ่งประหยัดไฟฟ้าตัวเลขต่ำ รวมถึงควรเลือกเครื่องปรับอากาศที่สามารถทำความเย็นได้เร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศบ้านเราที่ต้องการความชุ่มฉ่ำเย็นกายรวดเร็วที่สุด เพราะหลายบ้านถึงจะต้องการให้บ้านนั้นเย็นแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คงจะไม่ลืมเช่นกันคือการประหยัดค่าไฟ เพราะงั้นก็จะต้องปิดการใช้งานเครื่องปรับอากาศบ้างในบางเวลา การใช้งานของเครื่องเราจึงเลือกเครื่องที่ทำความเย็นได้รวดเร็ว ขณะที่การเลือกติดตั้งระหว่างเครื่องปรับอากาศธรรมดาหรือระบบอินเวอร์เตอร์ มีความแตกต่างกันที่ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความเย็น ซึ่งส่งผลต่อข้อดีและข้อเสียต่างกันในการพิจารณาเลือกซื้อ โดยหลังจากเครื่องปรับอากาศทำงานถึงระดับอุณหภูมิที่ต้องการ คอมเพรสเซอร์จะทำงานเบาลงแต่ไม่หยุดทำงานในระบบอินเวอร์เตอร์ แต่จะตัดการทำงานในระบบแอร์ธรรมดา จนกว่าอุณหภูมิจะปรับเปลี่ยนในระดับที่ต้องทำงานสตาร์ทใหม่ ซึ่งกินไฟมากกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ที่สามารถหรี่อุณหภูมิเลี้ยงระดับความเย็นไว้ได้อย่างไรก็ตาม แม้เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์จะสามารถหล่อเลี้ยงความเย็นได้ดีกว่าและประหยัดค่าไฟมากกว่าระบบธรรมดา แต่ก็มีข้อเสียชัดเจนอยู่ที่ด้านค่าใช้จ่ายที่แพงกว่า และหากเป็นสถานที่ที่อุณหภูมิไม่คงที่ เช่น ร้านอาหารที่ต้องเปิดปิดประตูบ่อย ทำให้แอร์ต้องทำงานหนัก เพราะต้องพยายามรักษาระดับความเย็นที่ไหลออกทุกครั้งที่เปิดปิดประตู

กำจัดฝุ่นในห้อง

หลายคนเมื่อทำความสะอาดบ้านมักจะเจอปัญหาฝุ่นผงเป็นจำนวนมากเกาะตามซอกต่างๆของบ้าน เมื่อรู้จักกับวิธีกำจัดต้นต่อของฝุ่นที่ไส้กรองอากาศของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่คนทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ หลงลืมและไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยคือทำความสะอาดที่นอน หลายคนเมื่อทำความสะอาดห้องมีการเปลี่ยนหมอน และที่นอนใหม่ แต่เพียงแค่นั้นยังไม่พอ เพราะผ้าปูที่นอนกับหมอนก็เหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่ทุกวัน อีกทั้งยังมีแนวโน้มในการสะสมฝุ่นและมีผลต่อสุขภาพมากที่สุด ดังนั้นผ้าปูที่นอน หมอน มุ้งต่างๆ ควรถอดมาทำความสะอาดเป็นประจำอย่างต่ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งที่สำคัญอย่าลืมดูดฝุ่นบนที่นอนให้สิ้นซาก ยิ่งหากถ้ามีแรงยกที่นอนขึ้นมาจากเตียงไปตีฝุ่นและนำไปตากแดดแรงๆ ได้ก็ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่นอนส่วนใหญ่มักทำจากผ้าใยสังเคราะห์ที่จับฝุ่นได้ง่าย หนังสือที่ไม่เคยหยิบอ่านออกมาดูแล้วลองเอานิ้วลูบที่หน้าปกหนังสือคุณจะพบว่าหนังสือเหล่านั้นมีฝุ่นเกาะอยู่รวมไปถึงเสื้อผ้าที่ใส่ไม่บ่อยทำความสะอาดน้อยก็เป็นแหล่งสะสมฝุ่น การกำจัดฝุ่นให้หมดไปจึงต้องไม่ลืมที่จะทำความสะอาดในส่วนนี้ด้วย การทำความสะอาดด้วยวิธีนี้นอกจากจะเช็ดถู ดูดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ แล้ว คงไม่พอ อย่าลืมเก็บเอาหนังสือที่ไม่ได้อ่าน กระดาษที่ไม่ได้ใช่เก็บลงกล่องแล้วนำไปไว้ในที่ปลอดภัย รวมไปถึงเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วด้วย วิธีนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกำจัดฝุ่นให้หมดไปและย้อนกลับมาทำร้ายบ้านหรือห้องของเราได้ยากกว่าเดิม

ใช้ไมโครเวฟอย่างไรให้ไม่เป็นอันตราย

ไมโครเวฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่มีติดบ้านไว้ในยามจำเป็น เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอุ่นอาหารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใส่หม้อต้มด้วยเตาไฟแล้ว รวมถึงการใช้งานก็ไม่ยากเลย แต่ทั้งนี้อุปกรณ์เหล่านี้มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน ข้อเสียนี้อาจเกิดได้ทั้งสุขภาพและกับเครื่องไมโครเวฟเอง ซึ่งการใช้งานอย่างผิดวิธีจะส่งให้ไมโครเวฟเสียเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกับสุขภาพในระยะยาวด้วย

ใช้เวลาอุ่นน้อยเกินไป การทำงานของไมโครเวฟไม่เหมือนกับการทำงานของเตาไฟ ไมโครเวฟนั้นควรอุ่นอาหารที่นานสักหน่อยโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ดังนั้นควรใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาขึ้นไปโดยอุ่นประมาณ 3 – 5 นาที ซึ่งจะทำให้อาหารได้รับความร้อนทั่วถึง โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ควรอุ่นให้นานสักพักหนึ่ง

อย่าใช้แก้วกระดาษหรือพลาสติกอุ่น แก้วกระดาษแม้ว่าจะสามารถใส่ความร้อนได้แต่ก็ไม่เหมาะกับไมโครเวฟ เพราะความร้อนจากไมโครเวฟจะทำให้แก้วละลายและเกิดรอยรั่ว รวมถึงพลาสติกด้วยซึ่งพลาสติกมีสารอันตรายหากถูกความร้อนสูงซึ่งจะส่งผลเสียกับร่างกายอย่างมาก การจะนำภาชนะมาใส่ไมโครเวฟอย่างเช่น แก้วเซรามิค หรือ ภาชนะที่ระบุว่าใช้ได้กับไมโครเวฟ จะปลอดภัยกว่า

ไม่ควรต้มน้ำจนเดือดหรือต้มเนื้อสัตว์ ไม่โครเวฟถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้อุ่นอาหาร ละลายน้ำแข็ง เท่านั้นดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะต้มน้ำเดือดๆ โดยเฉพาะห้ามนำเนื้อสัตว์หรือไข่ดิบมาต้มโดยเด็ดขาดเพราะจนถึงให้ไข่ระเบิดและเครื่องพังได้ ซึ่งหากต้องการประกอบอาหารกับเนื้อสัตว์ควรเลือกไมโครเวฟแบบที่สามารถ ย่างได้, อบเนื้อได้ จะดีกว่า

ทำความสะอาดเขียงไม้ให้อยู่นานๆและไร้เชื้อรา

บ้านและที่อยู่ ทำความสะอาดเขียงไม้

เขียงไม้ อุปกรณ์ทำครัวหลักที่ขาดไม่ได้เลยตามครัวเรือน ซึ่งเขียงไม้นั้นทำมาจากไม้แน่นอนว่าเมื่อทำความสะอาดแล้วสิ่งที่เราต้องคำนึงคือ ความชื้น เชื้อโรคต่างๆ บนเขียงที่ตกค้างอยู่ทั้งนี้เราสามารถดูแลเขียงไม้ให้สะอาด ปลอดภัยจากเชื้อโรคหลายชนิด เพราะนอกจากจะมีความชื้นแล้ว ไม้นั้นยังส่งผลให้เกิดเชื้อโรคต่างๆ คราบสกปรก พร้อมกลิ่นเหม็นได้ ทีนี่เรามาดูกันว่าเขียงไม้นั้นสามารถทำความสะอาดได้ง่ายๆ โดยวิธีเหล่านี้

มะนาวและเกลือ วัตถุที่หาง่ายๆในครัวอย่าง มะนาวและเกลือ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการขจัดคราบรวมถึงขจัดเชื้อราต่างๆจากเขียงได้อย่างดี วิธีง่ายๆโดยการนำมะนาวผ่าครึ่งนำมาขัดรอบๆเขียง และนำเกลือมาโรยรอบเขียงและขัดอีกครั้ง จากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 5 -10 นาที แล้วนำไปล้างด้วยน้ำร้อน จากนั้นนำไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานอีกครั้งเพียงเท่านี้เขียงไม้ก็สะอาดและไร้คราบสกปรกแล้ว

น้ำส้มสายชู มีกรดที่สามารถช่วยขจัดคราบและทำความสะอาดสิ่งสกปรกต่างๆได้ ทั้งยังสามารถขจัดกลิ่นหัวหอมและกระเทียมออกไปได้อย่างดี วิธีง่ายๆคือนำผ้ามาชุปกับน้ำส้มสายชู แล้วนำมาเช็ดหน้าเขียงไม้ ทิ้งไว้สักพักแล้วล้างออกด้วยน้ำยาล้างจาน ข้อควรระวังคือควรสวมถุงมือด้วยเพราะอาจจะโดนน้ำส้มสายชูกัดมือได้

เบกกิ้งโซดา วิธีเดียวกับการใช้มะนาวและเกลือ เบกกิ้งโซดา สามารถทำความสะอาดสิ่งต่างๆได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำความสะอาดเขียงก็เช่นกัน โดยการนำเบกกิ้งโซดา ผสมกับเกลือและน้ำอุ่นและราดลงบนเขียงจากนั้นใช้แปรงสีฟันขัดเบาๆ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด