ใช้ไมโครเวฟอย่างไรให้ไม่เป็นอันตราย

ไมโครเวฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างหนึ่งที่มีติดบ้านไว้ในยามจำเป็น เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอุ่นอาหารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใส่หม้อต้มด้วยเตาไฟแล้ว รวมถึงการใช้งานก็ไม่ยากเลย แต่ทั้งนี้อุปกรณ์เหล่านี้มีข้อดีและข้อเสียเช่นกัน ข้อเสียนี้อาจเกิดได้ทั้งสุขภาพและกับเครื่องไมโครเวฟเอง ซึ่งการใช้งานอย่างผิดวิธีจะส่งให้ไมโครเวฟเสียเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังอาจส่งผลกับสุขภาพในระยะยาวด้วย

ใช้เวลาอุ่นน้อยเกินไป การทำงานของไมโครเวฟไม่เหมือนกับการทำงานของเตาไฟ ไมโครเวฟนั้นควรอุ่นอาหารที่นานสักหน่อยโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ดังนั้นควรใช้อุณหภูมิตั้งแต่ 70 องศาขึ้นไปโดยอุ่นประมาณ 3 – 5 นาที ซึ่งจะทำให้อาหารได้รับความร้อนทั่วถึง โดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ควรอุ่นให้นานสักพักหนึ่ง

อย่าใช้แก้วกระดาษหรือพลาสติกอุ่น แก้วกระดาษแม้ว่าจะสามารถใส่ความร้อนได้แต่ก็ไม่เหมาะกับไมโครเวฟ เพราะความร้อนจากไมโครเวฟจะทำให้แก้วละลายและเกิดรอยรั่ว รวมถึงพลาสติกด้วยซึ่งพลาสติกมีสารอันตรายหากถูกความร้อนสูงซึ่งจะส่งผลเสียกับร่างกายอย่างมาก การจะนำภาชนะมาใส่ไมโครเวฟอย่างเช่น แก้วเซรามิค หรือ ภาชนะที่ระบุว่าใช้ได้กับไมโครเวฟ จะปลอดภัยกว่า

ไม่ควรต้มน้ำจนเดือดหรือต้มเนื้อสัตว์ ไม่โครเวฟถูกออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้อุ่นอาหาร ละลายน้ำแข็ง เท่านั้นดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะต้มน้ำเดือดๆ โดยเฉพาะห้ามนำเนื้อสัตว์หรือไข่ดิบมาต้มโดยเด็ดขาดเพราะจนถึงให้ไข่ระเบิดและเครื่องพังได้ ซึ่งหากต้องการประกอบอาหารกับเนื้อสัตว์ควรเลือกไมโครเวฟแบบที่สามารถ ย่างได้, อบเนื้อได้ จะดีกว่า