การเลือกสถานที่ปูพรม

สำหรับการปูพรมในบ้าน เราไม่สามารถใช้พรมแบบเดียวกันปูพื้นเหมือนกันทุกห้อง เนื่องจากพรมแต่ละประเภทมีคุณสมบัติและการใช้งานที่เหมาะสมแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น พื้นโถงทางเดิน ซึ่งเป็นบริเวณที่ใช้งานบ่อยและเสี่ยงต่อการเกิดคราบสกปรกง่าย เราควรเลือกปูพรมขนตัดที่ให้ความทนทานและสัมผัสนุ่มเท้า รวมถึงมีคุณสมบัติป้องกันคราบซึมเปื้อนได้เป็นอย่างดีส่วนการปูพื้นขั้นบันไดควรเลือกปูพรมขนตัดแทนพรมขนห่วง เพราะสามารถนำมาโค้งงอตามรูปขั้นบันไดได้มากกว่า โดยก่อนซื้อเราควรทดสอบความหนาแน่นของพรม ด้วยการใช้นิ้วจิ้มสำรวจพื้นพรม ถ้าเส้นพรมมีความหนาและละเอียด เราจะไม่สามารถแตะถึงวัสดุบุรอง เพื่อให้ได้พรมที่ทอแน่นหนา และไม่ให้เส้นพรมแตกแยกเวลาโค้งงอตามขั้นบันได

ขณะที่ห้องรับประทานอาหารควรพิจารณาพื้นที่รับประทานอาหาร ขนาดและรูปทรงของโต๊ะอาหาร เช่น การใช้พรมสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับโต๊ะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือพรมวงกลมสำหรับโต๊ะอาหารทรงกลม ซึ่งหากปูพรมลงบนพื้นและจัดวางโต๊ะ เก้าอี้บนพรมแล้ว ชายขอบของพรมควรพอดีกับด้านหลังของเก้าอี้หรือเกินออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ด้านการปูพรมห้องนั่งเล่น ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้สมาชิกภายในบ้านใกล้ชิดกันมากขึ้น เราควรเลือกขนาดของพรมปูพื้นให้เหมาะสม ด้วยการวัดขนาดของชุดโซฟา ซึ่งขอบของพรมปูพื้นควรเสมอกับด้านหลังของโซฟา หรือให้ชายพรมเกินออกมาจากชุดโซฟาเล็กน้อยเช่นเดียวกับการปูพรมในห้องรับประทานอาหาร

ท้ายสุดกับปูพรมในห้องนอน ซึ่งมอบสัมผัสอ่อนนุ่มต้อนรับเช้าวันใหม่และก่อนนอนหลับฝันดี ด้วยความรู้สึกผ่อนคลายบนพื้นพรม ซึ่งการเลือกขนาดของพรมปูพื้นควรใช้พรมวางไว้ด้านข้างของเตียงนอน หรืออาจจะใช้พรมผืนใหญ่ผืนเดียวปูลอดใต้เตียงนอน โดยเว้นช่วงหัวเตียงให้พรมเสมอกับปลายเตียงหรือขอบพรมเลยปลายเตียงไปเล็กน้อย