เลือกซื้อบ้านในโครงการให้อยู่สบาย

   การเลือกซื้อบ้านนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจอย่างหนึ่งที่ผู้ซื้อต้องคำนึงถึงผลกระทบหลายๆอย่าง ซึ่งการเลือกซื้อบ้านตามโครงการนั้นผู้ซื้ออาจต้องนึกถึงความสะดวกสบาย และทำเลที่ตั้งเป็นหลักเพราะหากว่าเลือกซื้อแล้วเกิดปัญหาภายหลังก็อาจจะทำให้เสียโอกาสในการซื้อบ้านไป ดังนี้แล้วจะเลือกซื้อบ้านตามโครงการยังไงให้อยู่สบาย สามารถทำได้ดังนี้

– ทำเลที่ตั้งโครงการ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากและเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งของผู้ซื้ออีกด้วย ผู้ซื้อควรสำรวจว่าทำเลที่ตั้งของโครงการนั้นอยู่บริเวณใด สะดวกต่อการเดินทางหรือไม่ รวมถึงดูว่าเส้นทางที่โครงการนั้นการจราจรติดขัดหรือไม่ เพราะหากเป็นเช่นนั้นแล้วอาจจะลำบากผู้ซื้อเนื่องจากต้องเผชิญกับปัญหาการจราจรภายหลัง อีกทั้งต้องดูว่าโครงการบ้านนั้นอยู่ลึกในซอย และเปลี่ยวหรือไม่

– ที่อยู่ของบ้านในโครงการ แน่นอนว่าบ้านที่อยู่ลึกในโครงการบ้านนั้นย่อมมีราคาถูกกว่าบ้านบริเวณใกล้ทางเข้า-ออก ซึ่งผู้ซื้ออาจต้องคำนึงว่าบ้านนั้นอยู่ลึกมากแค่ไหน เลี้ยวกี่ซอยจึงจะถึง นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงรั้วกำแพง ที่สูงเพียง มีความป้องกันมากเพียงใด รวมถึงดูไฟทางต่างๆว่ามีครบและทั่วถึงหรือไม่

– พื้นที่สีเขียว รวมถึงสถานที่พักผ่อน สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของผู้ซื้อคือ พื้นที่สีเขียว เช่นสวนย่อม หรือสวนหญ้าสีเขียวให้เดินเล่น หรือออกกำลังกาย สวนย่อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องการของผู้ซื้อที่ใช้สำหรับการพักผ่อนย่อนใจ สถานที่สำหรับออกกำลังกายด้วย อีกทั้งอาจต้องสำรวจว่ามีสระว่ายน้ำรองรับผู้อาศัยในโครงการหรือไม่