ลักษณะดินที่ไม่ควรซื้อสำหรับการสร้างบ้าน

 การที่จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั้น ผู้สร้างต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างของบ้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบการกำจัดของเสีย ระบบระบายน้ำ รวมถึงดินที่แข็งแรงไม่ทำให้บ้านทรุดตัว ซึ่งลักษณะดินที่ต้องห้ามนำมาใช้สร้างบ้านด้วย ซึ่งดินนั้นคือสิ่งสำคัญที่ผู้ก่อสร้างต้องคำนึงถึง ไม่เช่นนั้นดินนั้นอาจส่งผลต่อตัวบ้าน รวมถึงส่งผลต่อกิจการของผู้ขายด้วย

ดินที่รูปทรงไม่สมบูรณ์ ดินที่รูปทรงผิดแปลกซึ่งมีโอกาสเกิดปัญหาในการใช้สอยพื้นที่ ซึ่งมีความเชื่อตามหลักฮวงจุ้ยว่าดินลักษณะนี้จะนำสิ่งไม่ดีมาสู่บ้าน ดินลักษณะผิดรูปทรงเช่น ดินรูปสามเหลี่ยม ซึ่งดินลักษณะดังกล่าวนั้นจะเกิดปัญหาในการออกแบบบ้าน รวมถึงอาคารบ้านเรือน ซึ่งดินลักษณะดังกล่าวนั้นไม่เหมาะแก่การลงทุน

ดินที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม ก่อนจะสร้างบ้านนั้นควรดูพื้นที่หรือแปลงดิน ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการปลูกบ้าน ผู้ซื้อควรสำรวจที่ดินและราคาขายหากมีราคาที่ถูกเกินไป ผู้ซื้อควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนหน้านี้ว่าเคยเป็นสถานที่ใดมาก่อน ซึ่งดินที่ไม่เหมาะแก่การปลูกบ้านนั้น เช่น โรงพยาบาลเก่า โรงฆ่าสัตว์ หรือสถานที่ที่เคยไม่ดีมาก่อน ซึ่งดินในลักษณะนี้ถือว่าเป็นดินที่ไม่ดีหากมองตามหลักฮวงจุ้ยแล้ว ถือว่าเป็นดินอัปมงคล ดังนั้นแล้วหากต้องการซื้อที่ดินสักแปลง สองแปลง ลองเช็คราคาว่ามีราคาเท่าใด รวมถึงเช็คสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมด้วย

ลักษณะความหนาแน่นของดิน ก่อนที่ผู้ก่อสร้างจะปลูกบ้านสักหลังควรคำนึงถึงลักษณะและความหนาแน่นของดิน และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงว่าสามารถปลูกบ้านได้หรือไม่เช่น ดินอ่อนที่เสี่ยงต่อดินทรุด หรือบริเวณที่มีเชิงเขาที่เสี่ยงต่อหินและดินถล่มได้